BLIV SPONSOR

 - for Ordblindetrænings lærings-boost-forløb for børn og unge med ordblindhed fra ressourcesvage familier.

Forløbet kan enten støttes på landsplan eller lokalt i den enkelte kommune. 

Hvad støtter et sponsorat:
- Undervisningsforløb for elever fra ressourcesvage familier (4.-9. klassetrin).
- En uges intensiv undervisning á 30 timer. 
- Introduktionskursus for forældre og lærere. 
- Efterfølgende elevmentoring over 6 måneder med henblik på at styrke eleven i de lærte strategier.

Vores mål er, at eleven skal kunne vende tilbage til skolen med oprejst pande, en nyvunden tro på sig selv og med en oplevelse af, at det nytter at arbejde målrettet med læsning, stavning og kompenserende it-hjælpemidler.

Som sponsorer får I:
- Løbende feedback om de sponsorerede elevers faglige og personlige udvikling.
- Adgang til relevante workshops for virksomhedens medarbejdere med læse-skrivevanskeligheder.
- Et anerkendende diplom, der viser, at virksomheden tager socialt ansvar for en udsat målgruppe.
- Et badge til brug i virksomhedens CSR-rapport samt andet markedsføringsmateriale.
- Opslag på Ordblindetrænings Facebook-side (11.000 følgere). 
- Firmalogo på Ordblindetrænings webside (gns. 4.500 sidevisninger om måneden).

Støt projektet:
Den Jyske Sparekasse
Reg. nr.: 0872
Kontonr.: 6581405160

Med dette projekt ønsker Ordblindetræning at nå bredere ud med vores undervisningstilbud til en målgruppe, som ofte har det meget svært i skolen. 

Kontakt os og vær med til at gøre en forskel.

kontakt

Sponsorer der gør en forskel