Ordblindhed

dysleksi / ordblindhed

ordblind

 

Ordblindhed er det samme som dysleksi. Når man er ordblind, har man vanskeligheder med skriftsproget, altså vanskeligheder med at lære at læse, stave og skrive. Vanskelighederne går på sprogets lydmæssige (fonologiske) form. Ordblinde har især problemer med at læse og stave nye ord, idet de har svært ved at sætte de rigtige lyde til bogstaverne.

En del ordblinde har sammensatte vanskeligheder. Det vil sige, at de ud over deres primære vanskeligheder (at sætte de rigtige lyde til bogstaverne) har andre sproglige vanskeligheder. Disse vanskeligheder kan være: Begrænset ordforråd, vanskeligheder med sprogforståelsen, langsom benævnelse og nedsat verbal arbejdshukommelse. Fælles for disse vanskeligheder er, at de er med til øge problemerne med læsning og skrivning.

Ordblindheden kan også have sociale og psykologiske følgevirkninger, fx frustrationer over tidsforbruget på læse- og skriveopgaver, manglende selvtillid, skoletræthed mv.

I Danmarks Nationalleksikon defineres ordblindhed af professor Carsten Elbro på følgende måde:
"Ordblindhed, dysleksi, markante vanskeligheder ved at lære at læse og skrive, som beror på langsom og upræcis omsætning af bogstaver og bogstavfølger til sproglyde. Ordblinde har særlig svært ved ord, som de ikke har set før. Læse- og stavefejlene er ofte i modstrid med almindelige forbindelser mellem bogstav og lyd, fx "kulde" læst som "kunne" og "dig skrevet" "din" (Elbro, 1992)."

 

Ordblindetræning tilbyder en tilbundsgående udredning af børn, unge og voksnes forudsætninger for og færdigheder i læsning, stavning og skriftlig kommunikation. 

På baggrund af testresultaterne udarbejder vi en udførlig rapport, der dels beskriver barnets skriftsproglige vanskeligheder, dels beskriver barnets behov for undervisning. Rapporten indeholder således klare anbefalinger til såvel skolen som hjemmet. 

 

Vi udfører kun udredninger på børn og unge, som har gennemført ordblindetest.nu. 

LÆS MERE

Relevante links

Tidligere Dansk Videnscenter for Ordblindhed http://socialstyrelsen.dk/handicap/ordblindhed

Varetager interesser for mennesker med ordblindhed/dysleksi over for myndigheder og offentligheden http://www.ordblindeforeningen.dk

Center for læseforskning, Københavns Universitet http://laes.hum.ku.dk

Nationalt Videncenter for Læsning http://www.videnomlaesning.dk

Statsligt lydbogsbibliotek for blinde og ordblinde  www.nota.nu

Hjælp til ordblinde http://www.hto.nu

Hjemmesiden indeholder en oversigt over relevante hjælpeprogrammer til smartphone/iphone www.mobillaesning.dk