Ordblindeplatformen

Ordblindeplatformen

Ordblindetræning har fået støtte fra Den Europæiske Regionalfond til udvikling af Ordblindeplatformen.

Projektets formål er at udvikle en digital platform, der uddanner, informerer og guider lærere til dels at forstå, hvad det vil sige at være ordblind og dels at anvende læse-skrive-teknologier (LST) i deres undervisning, så ordblinde via deres LST kan opnå læring på niveau med deres jævnaldrende klassekammerater.

Elever med ordblindhed er pr. definition en udsat målgruppe i uddannelsessystemet. Således viser undersøgelser fra Epinion, at ordblinde får markant lavere karakterer i alle grundskolens prøvefag. Tre ud af ti ordblinde gennemfører ikke en ungdomsuddannelse, hvilket er dobbelt så mange som blandt deres ikke-ordblinde jævnaldrende. Halvdelen af de unge ordblinde var ti år eller yngre, da de selv blev opmærksomme på deres læsevanskeligheder, men kun hver fjerde var blevet testet i tiårsalderen. Samtidig viser undersøgelserne, at ordblinde med en svag social baggrund er dobbelt udfordret. Denne gruppe klarer sig dårligere end ordblinde fra socialt stærke hjem. De får mindre støtte fra familien, deres ordblindhed opdages senere, og de modtager færre støttetilbud.

Vi forventer et stort samfundsmæssigt outcome af ordblindeplatformen. Med andre ord vil en mere ordblindevenlig undervisning bidrage til, at elever med ordblindhed får større mulighed for alderssvarende faglig læring - og dermed større mulighed for fremtidig uddannelses- og erhvervsmæssig succes. 

For en nærmere beskrivelse af projektet – besøg Welfare Techs hjemmeside.