Onlineundervisning for børn og unge med ordblindhed

Onlineundervisning for børn og unge med ordblindhed

Som et alternativ til vores ugekurser med fysisk fremmøde på små hold tilbyder vi også online-undervisning. 

Undervisningen foregår som individuelt tilrettelagt undervisning og forestås af uddannede ordblindelærere/læsevejledere med specialviden inden for området. 

Indholdet tager udgangspunkt i den enkelte elevs aktuelle færdighedsniveau og behov for undervisning.  
For indskolingselever kan fx tilbydes ordlæse- og stavetræning med udgangspunkt i vores serie, Fingernemt. 
For mellemtrinselever kan fx tilbydes ordlæse- og stavetræning med udgangspunkt i vores serie, Ord. 
Og for udskolingselever kan fx tilbydes ordlæse- og stavetræning med udgangspunkt i vores serie, Fonologik. 

I alle kurser inddrages læse-skriveteknologi som en naturlig del af undervisningen. 
Ovenstående er blot vejledende kursusbeskrivelser, idet udgangspunktet for undervisningen er den enkeltes behov for undervisning. Vi vil således også kunne tilbyde undervisning i fx gode ordblindevenlige strategier til læseforståelse og skriftlig kommunikation - og for de ældste elever vil vi også kunne tilbyde eksamenstræning
 
Målrettet forløb (ENE-UNDERVISNING) á 5 timer:Pris kr. 3.000,-
Forløbet afvikles over fem dage (en times undervisning pr. dag). Hjemmet forventes efterfølgende at kunne fortsætte de igangsatte aktiviteter over en aftalt (overskuelig) periode med henblik på konsolidering af det lærte.  
Der kan også arrangeres længere forløb - kontakt os, og så aftaler vi nærmere. 
 
Målrettet forløb for klassekammerater, venner og bekendte (maks. 3 børn og forældre på et hold) á 5 timer: Pris kr. 1.500,- pr. familie.
I bedes selv "stille holdet" 🙂
Forløbet afvikles over fem dage (en times undervisning pr. dag). Hjemmet forventes efterfølgende at kunne fortsætte de igangsatte aktiviteter over en aftalt (overskuelig) periode med henblik på konsolidering af det lærte.  
Der kan også arrangeres længere forløb - kontakt os, og så aftaler vi nærmere. 
 
Kontakt os og hør nærmere. 
Mail: kontakt@ordblindetraening.dk
Tlf.: 30637804.