Læse-staveudredning

LÆSE-STAVEUDREDNING for børn, unge og voksne

Udredningen kan gennemføres i vores lokaler i Esbjerg, Odense og København.

 

Ordblindetræning tilbyder en tilbundsgående udredning af børn, unge og voksnes forudsætninger for og færdigheder i læsning, stavning og skriftlig kommunikation. Herunder kan vi vurdere, om vanskelighederne skyldes ordblindhed.

På baggrund af testresultaterne udarbejder vi en udførlig rapport, der dels beskriver den enkeltes skriftsproglige vanskeligheder, dels beskriver behovet for undervisning.

Rapporten indeholder således klare anbefalinger til såvel skolen som hjemmet.

 

Vi tester/udreder for ordblindhed fra foråret 3. klasse. Inden 3. klasse kan vi udarbejde en såkaldt ordblinde-risikovurdering, hvor vi på baggrund af testresultaterne kan vurdere, om barnet er i risiko for ordblindhed.

 

Pris

kr. 3.900,-

 

TILMELD KURSUS