Læse-staveudredning

LÆSE-STAVEUDREDNING for børn, unge og voksne

Udredninger gennemføres kun på vores afdeling i Esbjerg.

Ordblindetræning tilbyder en tilbundsgående udredning af børn, unge og voksnes forudsætninger for og færdigheder i læsning, stavning og skriftlig kommunikation. 

På baggrund af testresultaterne udarbejder vi en udførlig rapport, der dels beskriver den enkeltes skriftsproglige vanskeligheder, dels beskriver behovet for undervisning.

Rapporten indeholder således klare anbefalinger til såvel skolen som hjemmet.

Vi udfører kun udredninger på børn og unge, som har gennemført ordblindetest.nu, dvs. elever fra slutningen af 3. klasse og fremefter.  Vi anbefaler, at forældrene har informeret skolen om udredningen, så det er bekræftet, at skolen er indstillet på at bruge udredningen som arbejdsredskab.

NB! Pga. travlhed kan udredninger først bestilles til afvikling fra aug. 2021. 

Pris

kr. 4.900,-

TILMELD KURSUS