Interne kurser

Kurser for fagfolk

Ordblindetræning har en omfattende kursusafdeling, der årligt efteruddanner et stort antal lærere, læsevejledere og andre fagpersoner. Overskuddet fra vores lærerkurser går til at medfinansiere vores kommunale læringsforløb for børn og unge med ordblindhed. 

Undervisningen forestås af enten Thomas MoseMikael Højbjerg eller Henriette Neerholt.

Vores interne kurser afvikles ONLINE eller med fysisk fremmøde på følgende adresser:

Online - link til kurset sendes ved tilmelding.
Esbjerg
 - Ordblindetræning, Hededammen 5, 6705 Esbjerg Ø (AOF Center Sydjylland).
Odense - Ordblindetræning, Enggade 15, 2. sal, 5000 Odense C (ved Fund Friskole). 
Aalborg - AOF Nord, Mylius Erichsens Vej 1, 9210 Aalborg SØ.
København - Lindhardt og Ringhof Uddannelse, Vognmagergade 7, 4. sal, 1120 København K

Ordblindetrænings kurser kan også rekvireres til ekstern afholdelse i hele landet, ligesom vi også tilbyder kompetenceudviklingsforløb i kommuner/på skoler. Kontakt os for at høre nærmere. 

3

8

2

Kursus 1: Fingernemt, Ord, CampOrd og Fonologik

Kurserne afvikles online og i følgende byer: Esbjerg, Odense, Aalborg og København.

Kommende kurser:

Online - Mandag d. 31. januar 2022 kl. 13-17.

Esbjerg - Mandag d. 14. marts 2022 kl. 10-14. 

Odense -  Onsdag d. 16. marts 2022 kl. 10-14. 

Aalborg - Tirsdag d. 22. marts 2022 kl. 10-14. 

København - Onsdag d. 2. feb. 2022 kl. 10-14

Med ovenstående materialer som omdrejningspunkt præsenteres, hvordan elever med ordblindhed/fonologiske vanskeligheder – understøttet af en særlig tælleteknik (tapping) – kan forbedre deres forudsætninger for og færdigheder i ordlæsning og stavning, så de dels får lettere ved at læse/stave ukendte ord, dels får lettere ved at håndtere deres it-værktøjer. 

Der gives konkrete eksempler på, hvordan materialerne kan implementeres på forskellige niveauer. Desuden vises videoer, hvor principperne bag materialerne tydeliggøres. Kursisterne vil også selv prøve kræfter med materialerne, herunder tappeteknikken, og vil efter endt forløb være i stand til at undervise med udgangspunkt i bøgerne og platformen, CampOrd. 

Arbejdsformen vil være korte teoretiske oplæg, demonstration af undervisningsmetoder, hands on-aktiviteter og arbejde i små grupper.

"Fingernemt" henvender sig primært til:

- Indskolingselever, som har behov for at arbejde systematisk med koblingen mellem bogstav og lyd i det danske skriftsprog.

- Elever i risiko for ordblindhed.

Fonologik, Ord og CampOrd kan anvendes i ordblindeundervisningen fra 3.-4. klasse og fremefter. Fonologik er dog særligt målrettet ordblindeundervisningen på landets VUC'er samt hos driftsoverenskomstpartnerne.

Målgruppe: Dette kursus henvender sig til lærere, ordblindelærere, læsevejledere/-konsulenter, seminarelærere m.fl., som arbejder professionelt med læsning. Det være sig i grundskolen, på VUC, AOF, UC, sprogskoler, ordblindeefterskoler og lignende.

Kursuspris: kr. 1.500,- pr. deltager (ved fremmøde i København, Odense, Aalborg eller Esbjerg).  Ved deltagelse online er prisen kr. 1.000,- pr. deltager. 

Kurset er inkl. fuld forplejning .

TILMELD KURSUS

Ved tilmelding venligst oplys skolens navn, adresse samt evt. EAN-nummer.

Vi gør opmærksom på, at tilmelding er bindende, og at skolen hæfter for kursusgebyret. Hvis en deltager er forhindret, er skolen velkommen til at lade en anden underviser overtage pladsen.

Kursus 2: Ordblindhed, ordblindevenlig undervisning på tværs af fagene og LST

 - Hvordan inkluderer vi børn og unge med ordblindhed i almenundervisningen?

Kurserne afvikles online og i følgende byer: Esbjerg, Odense, Aalborg og København.

Kommende kurser:

Online - Onsdag d. 2. marts 2022 kl. 13-17.00. 

København - Torsdag d. 3. marts 2022 kl. 10-14.30 

Esbjerg - Tirsdag d. 15. marts 2022 kl. 10-14.30

Odense - Torsdag d. 17. marts 2022 kl. 10-14.30. 

Aalborg - Onsdag d. 23. marts 2022  kl. 10-14.30. 

Med udgangspunkt i dokumenteret viden om ordblindhed og ordblindeundervisning vil vi på dette kursus se nærmere på, hvordan man inkluderer og fastholder børn og unge med ordblindhed i almenundervisningen.

Centrale indholdselementer på kurset vil være:

- Hvilke strategier til læseforståelse er hensigtsmæssige for børn og unge med ordblindhed?

- Hvordan understøttes børn og unge med ordblindhed i læsningens og skrivningens faser?

- Hvilke it-værktøjer/apps matcher den enkelte elevs behov? (CD-ORD, IntoWords, AppWriter, tale til tekst-software og relevante apps til iPhone og iPad). 

- Hvordan understøttes barnets anvendelse af læse-skriveteknologi?

Målgruppe: Dette kursus henvender sig til lærere, faglærere, ordblindelærere, læsevejledere/-konsulenter, seminarelærere m.fl. Det være sig i grundskolen, på VUC, AOF, UC, sprogskoler, ordblindeefterskoler og lignende. Deltagerne er velkomne til at medbringe det it-udstyr, som anvendes på skolen. 

Kursuspris:

kr. 1.500,- pr. deltager (ved fremmøde i København, Odense, Aalborg eller Esbjerg).  Ved deltagelse online er prisen kr. 1.000,- pr. deltager. 

Kurset er inkl. fuld forplejning.

TILMELD KURSUS

Ved tilmelding venligst oplys skolens navn, adresse samt evt. EAN-nummer.

Vi gør opmærksom på, at tilmelding er bindende, og at skolen hæfter for kursusgebyret. Hvis en deltager er forhindret, er skolen velkommen til at lade en anden underviser overtage pladsen.

Kursus 3: Ordblindetest.nu

- opfølgende tests, handleplan og (løbende) evaluering

Kurset afvikles online og i  København.

Kommende kursus:

København - Forventes afholdt april 2022

Online - Mandag d. 28. marts 2022 kl. 10-14.

På kurset ser vi nærmere på, hvordan man som lærer/læsevejleder på baggrund af relevante tests og individuelle elevhandleplaner kan tilrettelægge undervisningen efter den enkelte elevs aktuelle forudsætninger for og færdigheder i læsning, stavning og skriftlig kommunikation.

Centrale indholdselementer på kurset vil være:

Korte teoretiske oplæg, caseorienteret arbejde i små grupper samt afprøvning af relevante tests, herunder både ordblindetest.nu samt opfølgende tests.

Deltagerne får redskaber til at kunne identificere/afdække den enkelte elevs skriftsproglige vanskeligheder med henblik på efterfølgende at kunne opstille en velbegrundet elevhandleplan, der løbende kan evalueres. 

Målgruppe: Dette kursus henvender sig til lærere, ordblindelærere, læsevejledere/-konsulenter, seminarelærere m.fl., som arbejder professionelt med læsning. Det være sig i grundskolen, på VUC, AOF, UC, sprogskoler, ordblindeefterskoler og lignende.

Kursuspris:

kr. 1.500,- pr. deltager (ved fremmøde i København, Odense, Aalborg eller Esbjerg).  Ved deltagelse online er prisen kr. 1.000,- pr. deltager. 

Kurset er inkl. fuld forplejning. DELTAGERNE BEDES MEDBRINGE COMPUTER PÅ DETTE KURSUS.

TILMELD KURSUS

Ved tilmelding venligst oplys skolens navn, adresse samt evt. EAN-nummer.

Vi gør opmærksom på, at tilmelding er bindende, og at skolen hæfter for kursusgebyret. Hvis en deltager er forhindret, er skolen velkommen til at lade en anden underviser overtage pladsen.

Vi har bl.a. afholdt kurser, foredrag og workshops på

 • ORD 15, København (konference om sprog- og læsevanskeligheder)
 • UC Syddanmark (læsevejlederuddannelsen)
 • PPR (læsevejledernetværket), Vejle Kommune
 • PPR (læsevejledernetværket), Ringkøbing-Skjern Kommune
 • PPR (læsevejledernetværket), Varde Kommune
 • PPR (læsevejledernetværket), Syddjurs Kommune
 • PPR (læsevejledernetværket), Norddjurs Kommune
 • PPR (læsevejledernetværket), Roskilde Kommune
 • PPR (læsevejledernetværket), Herning Kommune
 • PPR (læsevejledernetværket), Ringsted Kommune
 • PPR (læsevejledernetværket), Odense Kommune
 • PPR (læsevejledernetværket), Tønder Kommune
 • PPR (læsevejledernetværket), Bornholm Kommune
 • Auraskolen, Esbjerg Kommune
 • Cosmosskolen, Esbjerg Kommune
 • Vejle Midtby Skole
 • Gråsten Skole
 • Ordblindeforeningen
 • VUC Roskilde
 • Fortunaskolen Bramming, Esbjerg Kommune
 • Vojens Gymnastik og Idrætsefterskole
 • Grøndalsvængets Skole, København
 • De små læser 2017 (konference for indskolingslærere arrangeret af CFU Nord) 
 • PPR (læsevejledernetværket), Esbjerg Kommune
 • Bakkeskolen, Kolding
 • AOF Middelfart
 • PPR (læsevejledernetværket), Tårnby Kommune
 • Byskovskolen, Ringsted
 • Forældreskolen, Århus
 • PPR (læsevejledernetværket), Viborg Kommune
 • Hørsholm Skole
 • PPR, Tårnby Kommune
 • Sprogcenter Aalborg
 • Danmarks Læringsfestival, København
 • PPR (læsevejledernetværket), Ringsted Kommune
 • VUC Nyborg
 • Esbjerg Ungdomsskole
 • Varde STU-Center
 • PPR (læsevejledernetværket), Billund Kommune
 • Slagelse Sprogcenter
 • PPR (læsevejledernetværket), Brønderslev Kommune
 • PPR (læsevejledernetværket), Hjørring Kommune
 • VEU-Center Østjylland
 • Nislevgård Efterskole, Otterup
 • Nordvestskolen, Nakskov
 • Heldagsskolen i Slimminge, Køge Kommune
 • Skolemessen, Århus
 • Ordblindekoordinatorkonferencen i Middelfart (arrangeret af VUC Fyn)
 • Outrup Skole
 • CFU Nordjylland
 • Usserød Skole, Hørsholm
 • Fælleshåbsskolen, Børkop
 • Emmerske Efterskole
 • Heldagsskolen Stenagergaard, Brædstrup
 • MV Nordic
 • Urban R, Esbjerg Kommune
 • Horsens HF & VUC
 • VUC Nordjylland
 • PPR (læsevejledernetværket), Fredericia Kommune
 • Esbjerg Hovedbibliotek
 • Blåbjerg Friskole
 • Senior- og Sundhedsforvaltningen, Kolding Kommune
 • FVU-årskonferencen i Esbjerg (arrangeret af VUC Vest)
 • Djursland HF & VUC
 • Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole, Vejen
 • PPR (læsevejledernetværket), Aabenraa Kommune
 • Kolding HF & VUC
 • Balletskolen Holstebro
 • LOF Sprogcenter Kalundborg
 • LOF Midtjylland
 • Institut for Uddannelse og Pædagogik, Århus Universitet
 • AOF Center Sydjylland
 • Kragelund Efterskole
 • 3F, Esbjerg, Vejle, Billund, Grindsted, Holstebro og Herning
 • VUC Odense
 • Alfabeta Forlag
 • VUC Vest
 • FOA Aalborg
 • Østermarkskolen, Aars
 • PPR (læsevejledernetværket), Middelfart Kommune
 • PPR (læsevejledernetværket), Nyborg Kommune
 • Ordblindemessen Fredericia 2016
 • PPR (læsevejledernetværket), Rudersdal Kommune
 • PPR (læsevejledernetværket), Odense Kommune
 • Nørre Aaby Skole
 • Kobberbakkeskolen, Næstved Kommune
 • Frederikssund Private Realskole