Børn og unge med ordblindhed

kurser for børn og unge med ordblindhed

Vores ugekurser afvikles hver uge på vores afdelinger i København, Odense, Esbjerg, Aabenraa, Aarhus og Aalborg. Kurserne kan også rekvireres til afholdelse andre steder i landet ved min. 3 deltagere. Vi underviser på alle grundskolens klassetrin. Undervisningen foregår på små aldersinddelte hold. 
Vores elever er oftest testet i rød kategori i den tværgående ordblindetest, men gult testede elever (usikker fonologisk kodning) kan også deltage i undervisningen. 

Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs aktuelle færdighedsniveau og behov for undervisning.

Udgangspunktet for kurserne er (ofte) vores anmelderroste læse-stavematerialer, "Fingernemt", "Ord" og "Fonologik", der bygger på veldokumenterede indsatsområder/strategier i ordblindeundervisning.

Relevant læse-skriveteknologi indgår som en naturlig del af undervisningen.

Herudover inddrager vi naturligvis også (efter behov) andre relevante materialer i undervisningen, ligesom vi arbejder med læringsspil og bevægelse - alt sammen med fokus på at skabe et positivt og afvekslende læringsmiljø, der matcher den enkelte elevs aktuelle behov for undervisning.

Endelig arbejder vi meget med at styrke barnet/den unges selvtillid, da vi ved, at ordblindhed ofte kan være forbundet med mange nederlagsoplevelser og manglende tro på egne evner.

Derfor er vores mål, at barnet/den unge skal kunne vende tilbage til skolen med oprejst pande, en nyvunden tro på sig selv og med en oplevelse af, at det nytter at arbejde målrettet med læsning, stavning og læse-skriveteknologi. 

Undervisningen forestås af uddannede ordblindelærere/læsevejledere.

Obs! Som beskrevet tager undervisningen udgangspunkt i den enkeltes aktuelle færdighedsniveau og behov for undervisning. Vi kan således fx også tilbyde eksamenstræning for de ældste elever eller etablere forløb, der har fokus på gode strategier til læseforståelse og skriftlig kommunikation

1

4

7

Ugekurser

Kurserne afvikles hver uge i vores lokaler i København, Odense, Esbjerg, Aabenraa, Aarhus og Aalborg. Vi vil også kunne tilbyde kurserne i andre byer end de nævnte - det kræver blot, at der kan etableres et hold med min. tre jævnaldrende deltagere. 
Kontakt os for at høre, hvornår vi har næste ledige pladser på vores kurser. 

Undervisningen foregår mandag til fredag fra kl. 9.00 - 14.00.

Undervisere: Mikael Højbjerg, Thomas Mose, Henriette Neerholt, Thomas Mulvad, Kasper Hall og Katrine Bruun. 

Kurset er et intensivt individuelt tilrettelagt undervisningsforløb på små aldersinddelte hold.

På førstedagen er der mulighed for, at barnets forældre kan lære de grundlæggende principper og strategier, vi arbejder med i undervisningen, herunder få indsigt i læse-skriveteknologiens muligheder.

Forløbet afsluttes med en evalueringssamtale med henblik på at sikre, at I som forældre er rustede til at kunne støtte op om barnets videre læse-staveudvikling. Endvidere får hjemmet/skolen en udførlig skriftlig rapport, der beskriver, hvad barnet har arbejdet med, hvordan progressionen har været, og hvordan indsatsen efterfølgende kan understøttes i hjemmet og på skolen. 

Kursuspris:

kr. 6.900,-

Kurserne er inkl. fuld forplejning samt de materialer, der anvendes i undervisningen.

TILMELD KURSUS

 

Online-opfølgning

Efter et ugekursus skal barnet/den unge konsolideres i de lærte strategier, herunder fastholdes i de gode vaner med at anvende læse-skriveteknologien i hverdagen. Vores undervisere lægger sammen med forældrene en realistisk plan for den konsoliderende indsats. Planen kunne fx være 5-10 min. daglig træning i bogen Fonologik over en aftalt periode. Der er også mulighed for at få tilknyttet en onlinementor, som over en aftalt periode (typisk en time om ugen) hjælper barnet/den unge med at holde de lærte strategier ved lige. 

Onlineundervisningen foregår typisk om eftermiddagen på hverdage.

Onlineundervisningen er altså af konsoliderende karakter. Når barnet/den unge har afsluttet onlineundervisningen (eller har arbejdet videre med strategierne i skolen/hjemmet over en aftalt periode), vil det være muligt - efter behov - at deltage på et nyt ugekursusforløb med henblik på at lære nye strategier inden for læsning, stavning og skriftlig kommunikation. 

Kursuspris:

kr. 400,- pr. time.

Undervisningen foregår som eneundervisning.

TILMELD KURSUS

Sommerskole 2021

Sommerskolen afvikles i Esbjerg, Aabenraa, Aarhus, Aalborg, Odense og København.

Esbjerg: Uge 27
Aabenraa: Uge 28, uge 31. 
Aarhus: Uge 29, uge 30
Aalborg: Uge 31 
København: Uge 27, uge 30, uge 31.
Odense: Uge 28

For 9. år i træk afholder Ordblindetræning sommerskole for børn og unge med ordblindhed.

Kurset er et intensivt individuelt tilrettelagt undervisningsforløb på små aldersinddelte hold.

På førstedagen er der mulighed for, at barnets forældre kan lære de grundlæggende principper og strategier, vi arbejder med i undervisningen, herunder få indsigt i læse-skriveteknologiens muligheder.

Forløbet afsluttes med en evalueringssamtale med henblik på at sikre, at I som forældre er rustede til at kunne støtte op om barnets videre læse-staveudvikling. Endvidere får hjemmet/skolen en udførlig skriftlig rapport, der beskriver, hvad barnet har arbejdet med, hvordan progressionen har været, og hvordan indsatsen efterfølgende kan understøttes i hjemmet og på skolen. 

Efter deltagelse på dette kursus er der mulighed for, at barnet kan arbejde videre med bøgerne/læse-skriveteknologien understøttet af vores tilbud om onlinementoring (se onlineopfølgning ovenfor).
Det er naturligvis også muligt at konsolidere indsatsen i hjemmet og senere - efter behov - deltage på et opfølgende ugekursus med henblik på at lære nye strategier inden for læsning, stavning og skriftlig kommunikation. 

Kursuspris:

kr. 6.900,- 

25 timers effektiv og målrettet undervisning over fem dage. Prisen er inkl. relevante undervisningsmaterialer.  

TILMELD KURSUS

Undervisere på vores ugekursusforløb

Henriette Neerholt, læsevejleder

Katrine Bruun, ordblindelærer

Thomas Mulvad, cand.mag.

Kasper Hall, cand. mag.