Børn og unge med ordblindhed

kurser for børn og unge med ordblindhed

Udgangspunktet for kurserne er vores anmelderroste læse-stavematerialer, "Fingernemt" og "Fonologik", der bygger på veldokumenterede indsatsområder/strategier i ordblindeundervisning.

Kompenserende it-hjælpemidler samt de nyeste apps til smartphone/iPhone indgår som en naturlig del af undervisningen.

Herudover inddrager vi naturligvis også (efter behov) andre relevante materialer i undervisningen, ligesom vi arbejder med læringsspil og bevægelse - alt sammen med fokus på at skabe et positivt og afvekslende læringsmiljø, der matcher den enkelte elevs aktuelle behov for undervisning.

 

Endelig arbejder vi meget med at styrke barnets selvtillid, da vi ved, at ordblindhed ofte kan være forbundet med mange nederlagsoplevelser og manglende tro på egne evner.

Derfor er vores mål, at barnet skal kunne vende tilbage til skolen med oprejst pande, en nyvunden tro på sig selv og med en oplevelse af, at det nytter at arbejde målrettet med læsning, stavning og kompenserende it-hjælpemidler. 

 

Undervisningen forestås af uddannede ordblindelærere/læsevejledere.

Kursusbeskrivelserne er vejledende, idet undervisningen naturligvis tager udgangspunkt i barnets aktuelle færdighedsniveau og behov for undervisning. 

1

4

7

Ugekurser

Kurserne afvikles hver uge i vores lokaler i Esbjerg, Odense og Rødovre.

Undervisningen foregår mandag til fredag fra kl. 9.00 - 14.00.

Underviser: Henriette Neerholt, læsevejleder. 

Kurset er et intensivt individuelt tilrettelagt undervisningsforløb på små aldersinddelte hold (maksimalt 3-4 børn/lærer).

På førstedagen er der mulighed for, at barnets forældre kan lære de grundlæggende principper og strategier, vi arbejder med i undervisningen, herunder få indsigt i it-hjælpemidlernes muligheder.

Forløbet afsluttes med en evalueringssamtale med henblik på at sikre, at I som forældre er rustede til at kunne støtte op om barnets videre læse-staveudvikling.

Efter deltagelse på dette kursus er der mulighed for, at barnet kan arbejde videre med bøgerne/it-hjælpemidlerne på små aldersinddelte hold (se holdkurser) eller modtage opfølgende undervisning via Skype (se onlinekurser).

Kursuspris:

kr. 6.900,-

Kurserne er inkl. fuld forplejning samt de materialer, der anvendes i undervisningen.

TILMELD KURSUS

 

Holdkurser

Kurserne afvikles hver uge i vores lokaler i Esbjerg og Odense eller som onlinekursus.

Undervisningen foregår typisk om eftermiddagen på hverdage.

 

I holdundervisningen arbejder vi videre med bøgerne og it-hjælpemidlerne. Det er vigtigt, at de lærte strategier og it-hjælpemidlerne kan anvendes funktionelt, hvorfor vi også i holdundervisningen inddrager lektielæsning.

 

Kursuspris:

kr. 350,- pr. time.

Undervisningen foregår på små aldersinddelte hold.

 

TILMELD KURSUS

Sommerskole 2018

Sommerskolen afvikles i EsbjergOdense og København. 
Esbjerg: Uge 27 (mandag d. 2. juli - fredag d. 6. juli - alle dage fra 9-14). Uge 28 (mandag d. 9. juli - fredag d. 13. juli - alle dage fra 9-14). Uge 29 (mandag d. 16. juli - fredag d. 20. juli - alle dage fra 9-14). 
Odense: Uge 30 (mandag d. 23. juli - fredag d. 27. juli - alle dage fra 9-14) 
København: Uge 31 (mandag d. 30. juli - fredag d. 3. august - alle dage fra 9-14). Uge 32 (mandag d. 6. august - fredag d. 10. august - alle dage fra 9-14). 

 

For 6. år i træk afholder Ordblindetræning sommerskole for børn og unge med ordblindhed.

Kurset er et intensivt individuelt tilrettelagt undervisningsforløb på små aldersinddelte hold (maksimalt 3 børn/lærer).

På førstedagen er der mulighed for, at barnets forældre kan lære de grundlæggende principper og strategier, vi arbejder med i undervisningen, herunder få indsigt i it-hjælpemidlernes muligheder.

Forløbet afsluttes med en evalueringssamtale med henblik på at sikre, at I som forældre er rustede til at kunne støtte op om barnets videre læse-staveudvikling.

Efter deltagelse på dette kursus er der mulighed for, at barnet kan arbejde videre med bøgerne/it-hjælpemidlerne på små aldersinddelte hold (se holdkurser) eller modtage opfølgende undervisning via Skype.

 

Kursuspris:

kr. 6.900,-

25 timers effektiv og målrettet undervisning over fem dage. Prisen er inkl. relevante undervisningsmaterialer. 

 

TILMELD KURSUS