Børn og unge med ordblindhed (engelsk)

Kurser for børn og unge med ordblindhed (engelsk)

Systematisk undervisning i strategier, teknikker og regler til at forbedre mundtlig kommunikation samt læsning og stavning på engelsk er de indholdsmæssige elementer på vores kurser. Herudover kobles de lærte strategier til anvendelsen af kompenserende it-hjælpemidler/apps til smartphone. 

 

Endelig arbejder vi meget med at styrke barnets selvtillid, da vi ved, at ordblindhed ofte kan være forbundet med mange nederlagsoplevelser og manglende tro på egne evner.

Derfor er vores mål, at barnet skal kunne vende tilbage til skolen med oprejst pande, en nyvunden tro på sig selv og med en oplevelse af, at det nytter at arbejde målrettet med læsning, stavning og kompenserende it-hjælpemidler. 

 

Undervisningen forestås af uddannede ordblindelærere/læsevejledere.

Kursusbeskrivelserne er vejledende, idet undervisningen naturligvis tager udgangspunkt i barnets aktuelle færdighedsniveau og behov for undervisning. 

 

TILBAGE TIL KURSER

Ugekurser

Kurserne afvikles hver uge i vores lokaler i Aalborg, Randers, Aarhus, Esbjerg, Aabenraa, Odense, Svendborg og København. Vi vil også kunne tilbyde kurserne i andre byer end de nævnte - det kræver blot, at der kan etableres et hold med min. tre jævnaldrende deltagere. 
Kontakt os for at høre, hvornår vi har næste ledige pladser på vores kurser. 

Undervisningen foregår mandag til fredag fra kl. 9.00 - 14.00.

Kurset er et intensivt individuelt tilrettelagt undervisningsforløb i engelsk på små aldersinddelte hold.

På førstedagen er der mulighed for, at barnets forældre kan lære de grundlæggende principper og strategier, vi arbejder med i undervisningen, herunder få indsigt i it-hjælpemidlernes muligheder.

Forløbet afsluttes med en evalueringssamtale med henblik på at sikre, at I som forældre er rustede til at kunne støtte op om barnets videre læse-staveudvikling.

Efter deltagelse på dette kursus er der mulighed for, at barnet kan arbejde videre med bøgerne/læse-skriveteknologien understøttet af vores tilbud om onlinementoring (se onlineopfølgning).
Det er naturligvis også muligt at konsolidere indsatsen i hjemmet og senere - efter behov - deltage på et opfølgende ugekursus med henblik på at lære nye strategier inden for engelskfaget. 

Kursuspris:

kr. 6.900,-

Kurserne er inkl. fuld forplejning samt de materialer, der anvendes i undervisningen.

TILMELD KURSUS

 

Onlineopfølgning

Efter et ugekursus i engelsk skal barnet/den unge konsolideres i de lærte strategier, herunder fastholdes i de gode vaner med at anvende læse-skriveteknologien i hverdagen. Vores undervisere lægger sammen med forældrene en realistisk plan for den konsoliderende indsats. Planen kunne fx være 5-10 min. daglig træning over en aftalt periode. Der er også mulighed for at få tilknyttet en onlinementor, som over en aftalt periode (typisk en time om ugen) hjælper barnet/den unge med at holde de lærte strategier ved lige. 

Onlineundervisningen foregår typisk om eftermiddagen på hverdage.

Onlineundervisningen er altså af konsoliderende karakter. Når barnet/den unge har afsluttet onlineundervisningen (eller har arbejdet videre med strategierne i skolen/hjemmet over en aftalt periode), vil det være muligt - efter behov - at deltage på et nyt ugekursusforløb i engelsk med henblik på at lære nye strategier.

Kursuspris:

kr. 400,- pr. time.

Undervisningen foregår som eneundervisning.

TILMELD KURSUS

Undervisere på vores ugekursusforløb

Henriette Neerholt, læsevejleder

Julie Skibelund, ordblindelærer, cand.pæd.

Katrine Bruun, ordblindelærer

Anette Steenberg, ordblindelærer/læsevejleder