Børn og unge med ordblindhed (engelsk)

Kurser for børn og unge med ordblindhed (engelsk)

Systematisk undervisning i strategier, teknikker og regler til at forbedre mundtlig kommunikation samt læsning og stavning på engelsk er de indholdsmæssige elementer på vores kurser. Herudover kobles de lærte strategier til anvendelsen af kompenserende it-hjælpemidler/apps til smartphone. 

 

Endelig arbejder vi meget med at styrke barnets selvtillid, da vi ved, at ordblindhed ofte kan være forbundet med mange nederlagsoplevelser og manglende tro på egne evner.

Derfor er vores mål, at barnet skal kunne vende tilbage til skolen med oprejst pande, en nyvunden tro på sig selv og med en oplevelse af, at det nytter at arbejde målrettet med læsning, stavning og kompenserende it-hjælpemidler. 

 

Undervisningen forestås af uddannede ordblindelærere/læsevejledere.

Kursusbeskrivelserne er vejledende, idet undervisningen naturligvis tager udgangspunkt i barnets aktuelle færdighedsniveau og behov for undervisning. 

 

TILBAGE TIL KURSER

Ugekurser

Kurserne afvikles hver uge i vores lokaler i Esbjerg og Odense.

Undervisningen foregår mandag til fredag fra kl. 9.00 - 14.00.

 

Kurset er et intensivt individuelt tilrettelagt undervisningsforløb i engelsk på små aldersinddelte hold (maksimalt 3 børn på et hold).

På førstedagen er der mulighed for, at barnets forældre kan lære de grundlæggende principper og strategier, vi arbejder med i undervisningen, herunder få indsigt i it-hjælpemidlernes muligheder.

Forløbet afsluttes med en evalueringssamtale med henblik på at sikre, at I som forældre er rustede til at kunne støtte op om barnets videre læse-staveudvikling.

Efter deltagelse på dette kursus er der mulighed for, at barnet kan arbejde videre med bøgerne/it-hjælpemidlerne på små aldersinddelte hold (se holdkurser) eller modtage opfølgende undervisning via Skype (se onlinekurser).

 

Kursuspris:

kr. 6.900,-

Kurserne er inkl. fuld forplejning samt de materialer, der anvendes i undervisningen.

 

TILMELD KURSUS

Holdkurser

Kurserne i engelsk afvikles hver uge i vores lokaler i Esbjerg og Odense eller som onlinekursus.

Undervisningen foregår typisk om eftermiddagen på hverdage.

 

I holdundervisningen arbejder vi videre med bøgerne og it-hjælpemidlerne. Det er vigtigt, at de lærte strategier og it-hjælpemidlerne kan anvendes funktionelt, hvorfor vi også i holdundervisningen inddrager lektielæsning.

 

Kursuspris:

kr. 350,- pr. time.

Undervisningen foregår på små aldersinddelte hold.

 

TILMELD KURSUS

Onlinekurser

Kurserne i engelsk afvikles via Skype over  hele landet.

 

Kursuspris for to-dages kurser:

kr. 3.400,- på hverdage

kr. 3.800,- i weekender

6 timers effektiv og målrettet en-til-en-undervisning over to dage – barnets mor eller far anbefales at deltage i undervisningen med henblik på at kunne støtte op om barnets fortsatte læse-staveudvikling.

 

Kursuspris for holdkurser:

kr. 350,- pr. time.

Undervisningen foregår på små aldersinddelte hold.

 

TILMELD KURSUS