For børn og forældre

Kurser for børn og forældre

Vores kurser henvender sig til børn og unge med ordblindevanskeligheder. Vi anbefaler altid barnets forældre at deltage i undervisningen (to-dages kurserne), idet de herved får indsigt i, hvordan de efterfølgende kan støtte op om barnets læse-staveudvikling.

Kompenserende it-hjælpemidler og de nyeste apps til smartphone/iPhone indgår som en naturlig del af undervisningen.

Udgangspunktet for undervisningen er vores anmelderroste læse-stavematerialer, "Fingernemt" og "Fonologik", der bygger på forskningsbaseret viden om, hvad der er effektivt i undervisningen af børn og unge med ordblindhed.

Vi lægger stor vægt på, at undervisningen er sjov og motiverende, samt at barnet/den unge bliver fuld af gåpåmod og selvtillid i forhold til det videre arbejde med bøgerne/it-hjælpemidlerne samt skolearbejdet generelt.

Vores kurser kan enten afvikles i vores fysiske lokaler i Esbjerg, Odense og København eller rekvireres til afholdelse i eget hjem. Pt. kan vores to-dages kurser rekvireres i (og omkring) følgende byer: Haderslev, Sønderborg, Aabenraa, Herning, Holstebro, Kolding, Vejle, Århus, Ålborg, Hobro, Skive, Randers, Viborg, Silkeborg og Middelfart.
Desuden kan to-dages kurserne gennemføres som onlineundervisning via Skype

Ønskes kurset rekvireret privat, tillægges nedenstående priser kr. 500,-

Undervisningen forestås af uddannede ordblindelærere/læsevejledere, som alle er specialister i ordblindeundervisning. 

Danskundervisning

Kursus 1

To-dages kursus (eneundervisning)

Kurset tager udgangspunkt i barnets aktuelle færdighedsniveau og behov for undervisning. Undervisningen, der består af leg, varierede øvelser, intensivt og systematisk arbejde samt tydelige realistiske læringsmål (naturligvis alderstilpasset), involverer grundig og systematisk træning i konkrete angrebsteknikker til læsning og stavning af ukendte ord. Kompenserende it-hjælpemidler (herunder de nyeste apps til smartphone/iPhone) samt vores anmelderroste læse-stavematerialer, Fingernemt og Fonologik, indgår som en naturlig del af undervisningen. 

Vores mål er, at barnet skal kunne vende tilbage til skolen med oprejst pande, en nyvunden tro på sig selv og med en oplevelse af, at det nytter at arbejde målrettet med læsning, stavning og kompenserende it-hjælpemidler. 

Vi anbefaler barnets forældre at deltage i undervisningen, idet de herved får indsigt i, hvordan de efterfølgende kan støtte op om barnets videre læse-staveudvikling.  
Kurset afvikles over to dage (3 timers undervisning pr. dag). 

Pris: Kr. 3.400,- på hverdage og kr. 3.800,- i weekender (inkl. relevante undervisningsmaterialer).

Efter deltagelse på dette kursus er der mulighed for, at barnet/den unge kan arbejde videre med bøgerne/it-hjælpemidlerne på små aldersinddelte hold eller modtage opfølgende undervisning via Skype.
Der er naturligvis også mulighed for deltagelse på endnu et to-dages kursus, når barnet er klar til næste trin i læse-staveudviklingen. 

 
Kursus 2

Ugekursus (pt. kun i Esbjerg og Odense)

Kurset er et intensivt individuelt tilrettelagt undervisningsforløb på små aldersinddelte hold (maksimalt 3 børn på et hold).
Undervisningen foregår mandag til fredag fra 9-14 i vores hyggelige undervisningslokaler i Esbjerg og Odense.

Udgangspunktet for undervisningen er vores anmelderroste læse-stavematerialer, Fingernemt og Fonologik, der bygger på veldokumenterede indsatsområder/strategier i ordblindeundervisning. Kompenserende it-hjælpemidler samt de nyeste apps til smartphone/iPhone indgår som en naturlig del af undervisningen. 
Herudover inddrager vi naturligvis også (efter behov) andre relevante materialer i undervisningen, ligesom vi arbejder med læringsspil og bevægelse - alt sammen med fokus på at skabe et positivt og afvekslende læringsmiljø, der matcher den enkelte elevs aktuelle behov for undervisning. 
Endelig arbejder vi meget med at styrke barnets selvtillid, da vi ved, at ordblindhed ofte kan være forbundet med mange nederlagsoplevelser og manglende tro på egne evner. 

Vores mål er, at barnet skal kunne vende tilbage til skolen med oprejst pande, en nyvunden tro på sig selv og med en oplevelse af, at det nytter at arbejde målrettet med læsning, stavning og kompenserende it-hjælpemidler. 

På førstedagen er der mulighed for, at barnets forældre kan lære de grundlæggende principper og strategier, vi arbejder med i undervisningen, herunder få indsigt i it-hjælpemidlernes muligheder.

Forløbet afsluttes med en evalueringssamtale med henblik på at sikre, at I som forældre er rustede til at kunne støtte op om barnets videre læse-staveudvikling.

Pris: Kr. 6.900,- (inkl. relevante undervisningsmaterialer).
Efter deltagelse på dette kursus er der mulighed for, at barnet/den unge kan arbejde videre med bøgerne/it-hjælpemidlerne på små aldersinddelte hold eller modtage opfølgende undervisning via Skype.

 
Hold det lærte ved lige

Holdundervisning

Efter et to-dages- eller ugekursus er der behov for, at barnet holder det lærte ved lige. Vi anbefaler, at barnet - med støtte fra sine forældre - arbejder videre med Fonologik-opgaverne derhjemme - gerne 10 minutter dagligt eller hver anden dag. Herudover er der mulighed for, at barnet kan holde det lærte ved lige hos os, fx med halvanden times undervisning en gang om ugen.

Pris pr. time: kr. 350,-

Undervisningen foregår på små aldersinddelte hold.

 
Weekendkursus

Sommerskole 2016

For 5. år i træk afholder Ordblindetræning sommerskole for børn og unge med ordblindhed. Sommerskolen afvikles over en uge, enten i uge 27 (mandag d. 4. juli-fredag d. 8. juli) i København, uge 30 (mandag d. 25.-fredag d. 29. juli 2016) i Odense eller uge 31 (mandag d. 1.-fredag d. 5. august 2016) i Esbjerg.

Undervisningen foregår på små aldersinddelte hold. Der er mulighed for undervisning enten fra 8:30-11:30 eller fra 12-15 hver dag.
Kurset tager udgangspunkt i barnets aktuelle færdighedsniveau og behov for undervisning. Kompenserende it-hjælpemidler og de nyeste apps til smartphone/iPhone indgår som en naturlig del af undervisningen.

På førstedagen er der mulighed for, at barnets forældre kan lære de grundlæggende principper og strategier, vi arbejder med i undervisningen, herunder få indsigt i it-hjælpemidlernes muligheder.

Forløbet afsluttes med en evalueringssamtale med henblik på at sikre, at I som forældre er rustede til at kunne støtte op om barnets videre læse-staveudvikling.

Pris pr. uge: kr. 5.000,- (inkl. relevante undervisningsmaterialer).

 

Engelskundervisning

Kursus 1 engelsk

TO-DAGES KURSUS

Grundlæggende engelsk fonologi/basis-grammatik – med brug af kompenserende it-hjælpemidler
Systematisk undervisning i strategier, teknikker og regler til at forbedre læsning og stavning på engelsk er de indholdsmæssige elementer på dette kursus.

Kurset afvikles over to dage (3 timers undervisning pr. dag)
Pris: Kr. 2.900,- på hverdage og kr. 3.200,- i weekender (inkl. relevante undervisningsmaterialer).

Undervisningen foregår som eneundervisning. 

Efter deltagelse på dette kursus er der mulighed for, at barnet/den unge kan arbejde videre med bøgerne/it-hjælpemidlerne på små aldersinddelte hold eller modtage opfølgende undervisning via Skype.

Kursus 1 engelsk

Læse-staveudredning

Ordblindetræning tilbyder en tilbundsgående udredning af børn og unges forudsætninger for og færdigheder i læsning, stavning og skriftlig kommunikation. Herunder kan vi vurdere, om vanskelighederne skyldes ordblindhed. 
På baggrund af testresultaterne udarbejder vi en udførlig rapport, der dels beskriver barnets skriftsproglige vanskeligheder, dels beskriver barnets behov for undervisning. Rapporten indeholder således klare anbefalinger til såvel skolen som hjemmet. 
Vi tester/udreder for ordblindhed fra foråret 3. klasse. Inden 3. klasse kan vi udarbejde en såkaldt ordblinde-risikovurdering, hvor vi på baggrund af testresultaterne kan vurdere, om barnet er i risiko for ordblindhed. 

Udredningen kan pt. gennemføres på vores kontorer i Esbjerg, Odense og København.

Pris: kr. 3.500,- 


Bestil dit kursus nu